Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa obiektów małej architektury w ramach rozbudowy Ośrodka pod Brandysem

29 Nov 2017   14:40

W listopadzie 2017 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa obiektów małej architektury (urządzeń rekreacyjnych) w ramach rozbudowy Ośrodka pod Brandysem w Górkach Wielkich przy ul. Sportowej”. Inwestycja polegała na doposażeniu istniejącego obiektu sportowego o: mini rampę, urządzenie street workout, huśtawkę wahadłowo - obrotową wraz z dostawą i montażem urządzeń małej architektury oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznych.

Roboty wykonywała w okresie od 12.10.2017 r. do 14.11.2017 r. firma FHU „HUSE” Sebastian Hulbój z siedzibą w Bielsku–Białej, ul. Zielona 6.

Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- dostawę i montaż mini-rampy wraz z utwardzeniem placu przeznaczonego pod jej lokalizację,

- dostawę i montaż urządzenia typu „street workout parku” wraz z budową nawierzchni bezpiecznej w postaci mat przerostowych,

- dostawę i montaż huśtawki wahadłowo-obrotowej wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej,

- budowę ciągu pieszego z kostki brukowej wraz z podbudową łączącego miejsce inwestycji z istniejącym ciągiem pieszym zlokalizowanym przy ulicy Sportowej,

- dostawę i montaż dwóch latarni oświetleniowych zasilanych ogniwami fotowoltaicznymi,

- dostawę i montaż czterech ławek parkowych,

- dostawę i montaż kosza na śmieci,

- dostawę i montaż tablicy informacyjnej i regulaminowej.

Wartość robót wyniosła:

Netto:   195.090,47 zł

Brutto:  239.961,28 zł

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.