Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej

01 Jun 2018   13:45

W maju 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa obiektów małej architektury (placu zabaw) przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej”. Inwestycja polegała na budowie zwartego zespołu urządzeń rekreacyjnych na obszarze o wymiarach ok. 19,0 x 14,0m przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej, ul. Bukowa 45. Pod urządzeniami wykonano nawierzchnie bezpieczne w formie mat przerostowych. Teren placu zabaw został wygrodzony płotem drewnianym.                  

Roboty wykonywała w okresie od 05.04.2018 r. do 11.05.2018 r. firma Argon Klaudiusz Półtorak, z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 121 lok.86, 37–700  Przemyśl.

Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- dostawę i montaż urządzenia rekreacyjnego w postaci statku pirackiego  o wymiarach ok. 10,5 x 2,75m,

- dostawę i montaż huśtawki typu gniazdo o wymiarach ok. 3,0 x 2,0m,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami rekreacyjnymi w postaci mat przerostowych o powierzchni ok. 86,5m2,

- wykonanie drewnianego ogrodzenia placu zabaw wraz z dwiema furtkami wejściowymi,

- dostawę i montaż tablicy informacyjnej i regulaminowej,

Wartość robót wyniosła:

Netto:   56 092,43 zł

Brutto:  68.993,69 zł

Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu „Brenna Písečná – wspólny start”,  i jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa RP.