Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa placu zabaw w Brennej, ul. Leśnica

24 Jul 2020   13:33


W lipcu 2020 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z realizacją inwestycji pn.  „Budowa obiektów małej architektury (placu zabaw) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brennej przy ulicy Leśnica”.

Inwestycja polegała na budowie obiektów małej architektury (placu zabaw) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze o wymiarach ok. 10,50 x 13,0 m na działce nr 2421/3 przy ul. Leśnica w Brennej. W obrębie projektowanego plenerowego placu zabaw zamontowano przyrządy do zabawy dla dzieci (zestaw zabawowy, linarium - piramida, huśtawka bocianie gniazdo) oraz wykonano w wyznaczonym miejscu placu nawierzchnię bezpieczną w postaci gumowych mat przerostowych. W związku z budową placu zabaw wykonano przebudowę (przesunięcie) istniejącej skarpy w kierunku północnym. Dodatkowo na placu zabaw zamontowano urządzenia towarzyszące jak ławki, kosze na śmieci, lampy solarne. Teren placu zabaw został ogrodzony płotem.

Roboty wykonywała w okresie od 25.06.2020 r. do 13.07.2020 r. firma Argon Klaudiusz Półtorak, z siedzibą 37-700 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 121/86.

Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- dostawę i montaż 3 głównych urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, linarium - piramida, huśtawka bocianie gniazdo),

- dostawę i montaż 3 ławek parkowych,

- dostawę i montaż 2 latarni zasilanych energią słoneczną,

- dostawę i montaż 2 koszy na śmieci,

- wykonanie kształtowania terenu (zmiany położenia istniejącej skarpy),

- wykonanie robót ziemnych wraz z dostawą i montażem nawierzchni bezpiecznej w postaci mat przerostowych o pow. 136,5m2,

- wykonanie humusowania terenu o pow. 136,5m2,

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw o długości 47,0m z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie wraz z furtką wejściową,

- dostawę i montaż tablicy dwustronnej (informacyjnej i regulaminowej),

Wartość robót wyniosła:

Netto:   58.551,30 zł

Brutto:  72.018,10 zł

Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu „Aktywnie w naturze” i objęta jest dofinasowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska i budżetu państwa RP, w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko.