Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Górkach Wielkich

11 Mar 2016   13:31

Zakończono budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich. Sala gimnastyczna wymiarach 44 × 24 × 7,2 m, wraz z zapleczem sanitarno-szatniowo-magazynowym, widownią na 420 miejsc, 2 pomieszczeniami dydaktycznymi, połączona została za pomocą łącznika z istniejącym budynkiem szkoły.

Powierzchnia użytkowa nowego obiektu wynosi – 2001,96 m2, kubatura 12.753,30 m3 .

Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. ul. Warszawska 5 z Bielska – Białej .

Koszt robót budowlanych wyniósł netto 4.755 642.01 zł, brutto 5.801.883,25 zł

Roboty rozpoczęto w styczniu 2009 r. i zakończono w czerwcu 2010 r . ( Protokół końcowego odbioru robót z dnia 21.06.2010 r ). Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie pozwolenie na użytkowanie obiektu uzyskano 09.08.2010 r.

Na realizacje inwestycji Gmina Brenna uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w ramach „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” na 2009 r. z w wysokości 1.500.000 zł. (Umowa Nr 381/09/2003 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z dnia 09.11.2009 r.)

Dodatkowo w obrębie budynku ZSP w Górkach Wielkich wykonano ogrodzenie boiska od strony sali gimnastycznej oraz wyremontowano schody terenowe i wykonano chodniki za łączną kwotę brutto 62.564,21 zł. Roboty w lipcu br. wykonało Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. ul. Warszawska 5 z Bielska – Białej .