Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa sieci wodociągowej w Górkach Wielkich, Etap IV (Nowy Świat)

08 May 2023   14:20

Wójt Gminy w Brennej informuje, że 28 kwietnia 2023 roku Gmina Brenna podpisała umowę z firmą CREOTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Aleja Wojciecha Korfantego 55 lok. 33 na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego inwestycji p.n. „Budowa sieci wodociągowej w Górkach Wielkich, Etap IV (Nowy Świat)”. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w którym do zamawiającego wpłynęło 5 ofert, firma j.w. złożyła najkorzystniejszą ofertę tj. spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymała największą łączną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert.

Łączna wartość zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto 264.450,00 zł, w tym:

- wartość opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 238.005,00 zł brutto,

- koszt za pełnienie nadzoru autorskiego 26.445,00 zł brutto.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zgodnie z zawartą umową powinna zostać opracowana do 14 listopada 2023 roku. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania sieci wodociągowej o długości ok. 8km w Górkach Wielkich w rejonie ulic Nowy Świat, Spokojna, Boczna, Majowa, Jaśminowa, Stolarska, Kalinowa, Różana, Słoneczna, Malinowa, Zofii Kossak, Wiosenna i Miczów, na obszarze ok. 54 ha. Po wybudowaniu w kolejnych latach przez Gminę Brenna sieci wodociągowej na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, mieszkańcy z ww. terenu będą mieli możliwość podłączenia do sieci ok. 225 budynków.