Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa siłowni zewnętrznej w Brennej, ul. Leśnica

04 Nov 2019   15:51

W październiku 2019 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z realizacją inwestycji pn.  „Budowa obiektów małej architektury (siłowni zewnętrznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brennej przy ulicy Leśnica”.

Inwestycja polegała na budowie zwartego zespołu urządzeń rekreacyjnych na obszarze o wymiarach 15,26m x 10,66m w Brennej przy ulicy Leśnica wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych w formie mat przerostowych pod urządzeniami rekreacyjnymi. W związku z montażem urządzeń siłowni wykonano przebudowę (przesunięcie) istniejącej skarpy w kierunku północno-wschodnim. Ponadto od strony nowo powstałej skarpy wykonano zabezpieczenia w postaci barierek ochronnych.  

Roboty wykonywała w okresie od 03.09.2019 r. do 11.10.2019 r. firma FHU „HUSE” Sebastian Hulbój, z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Zielona 6.

Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- dostawę i montaż sześciu urządzeń siłowni zewnętrznej na pylonie (wyciąg górny, wyciskanie siedząc, wioślarz, prasa nożna, orbitrek, biegacz), 

- dostawę i montaż trampoliny ziemnej – kwadratowej jednoosobowej,

- dostawę i montaż stolika do gry w szachy i Chińczyka z dwoma ławkami, 

- wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami do ćwiczeń w postaci mat przerostowych o powierzchni 143,58m2,

- dostawę i montaż czterech ławek,

- dostawę i montaż stojaka na rowery (5 stanowisk),

- wykonanie w obrębie ławek i stojaka na rowery nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych, o powierzchni 11,00m2,

- dostawę i montaż dwóch koszy na śmieci,

- dostawę i montaż dwóch latarni solarnych,

- wykonanie barierki ochronnej o wysokości 1,10m oraz długości 26,0 mb,

- dostawę i montaż tablicy dwustronnej (informacyjnej i regulaminowej),

- wykonanie nasadzeń (4 sztuki wiśni piłkowanej Kanzan Prunus serrulata).

Wartość robót wyniosła:

Netto:   119.250,00 zł 

Brutto:  146.677,50 zł

Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt” dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019