Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa tężni solankowej w Brennej Leśnicy

03 Nov 2020   10:03


W październiku 2020 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa obiektów małej architektury (tężni solankowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brennej przy ulicy Leśnica”.

Inwestycja polegała na budowie tężni solankowej o konstrukcji drewnianej, z wypełnieniem słupa tężni tarniną wraz ze zbiornikiem na wodę solankową o pojemności 7500 l. Inwestycja została zlokalizowana na działce nr 2421/3 przy ul. Leśnica w Brennej. Obiekt tężni solankowej został wykonany jako wiata wolno stojąca na obrysie sześcioboku. W obrębie tężni wykonano ścieżki  spacerowe z kostki brukowej granitowej zapewniające dostęp do nowopowstałej tężni. Ponadto w ramach inwestycji zainstalowano urządzenia towarzyszące jak lampy solarne, stojaki na rowery, ławki parkowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne oraz urządzenie rekreacyjne w postaci stacjonarnego rowerka z ładowarką usb.      

Roboty wykonywała w okresie od 13.08.2020 r. do 15.10.2020 r. firma AQUARIUS ŚRODA & HOLISZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Międzyrzeczu Dolnym 195, 43-392 Międzyrzecze Dolne.

Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- budowę tężni solankowej w postaci drewnianej wiaty wolno stojącej na obrysie sześcioboku z wypełnieniem słupa tężni tarniną,

- dostawę i montaż zbiornika na wodę solankową o łącznej pojemności 7500 l.,

- montaż instalacji zasilającej tężnię w solankę wraz z układem sterowania programowalnego,

- dostawę i montaż 10 ławek parkowych,

- dostawę i montaż stojaków na rowery (łącznie 15 stanowisk),

- dostawę i montaż 3 latarni zasilanych energią słoneczną,

- dostawę i montaż 5 koszy na śmieci,

- dostawę i montaż urządzenia rekreacyjnego – stacjonarnego rowerka z ładowarką usb,

- wykonanie kształtowania terenu (zmiany położenia istniejącej skarpy),

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej granitowej o pow. 325 m2 wraz z wykonaniem obrzeży z kostki brukowej granitowej o długości 199 mb,

- wykonanie zieleńców wraz z humusowaniem i obsianiem o pow. 50m2,

- dostawę i montaż tablicy dwustronnej (informacyjnej i regulaminowej),

- dostawę i montaż tablicy informacyjnej z opisem solanki.

 

Wartość robót wyniosła:

Netto:   259.000,00 zł

Brutto:  318.570,00 zł

Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu „Budowa obiektów małej architektury (tężni solankowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brennej” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.