Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa toru rowerowego typu pumptrack w Brennej

27 Jul 2017   09:28

W dniu 17.07.2017 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z realizacją obiektu małej architektury w miejscu publicznym jakim jest rekreacyjny tor do jazdy na rowerze typu ‘pumptrack’ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci placu odpoczynku. Inwestycja zrealizowana została na terenie sportowo-rekreacyjnym przyległym do Zespołu Szkół w Brennej – Gimnazjum przy ulicy Góreckiej 224.

Roboty wykonywała w okresie od 26.06.2017 r. do 17.07.2017 r. firma VELO PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą 15-822 Białystok, ul. Orzechowa 22.

W ramach zrealizowanego zadania wykonany został tor rowerowy typu ‘pumptrack’ o geometrii opartej na trójkącie i wymiarach w rzucie 44x22m oraz wysokości nie przekraczającej 1,2m. Tor składa się z ziemnych garbów zwanych dalej muldami oraz profilowanych ramp łukowych na zakrętach zwanych dalej bandami ułożonych w rytmiczne sekwencje. Nawierzchnia toru wykonana została  jako zamknięta pętla bitumicznego pasma jezdnego o długości 124mb. Na skarpach toru uformowane zostały nasypy z ziemi urodzajnej obsiane trawą. Ponadto wykonano utwardzony plac odpoczynku przy torze z ławkami parkowymi, stojakami na rowery i koszem na śmieci.

Wartość robót wyniosła:

Netto:   120.140,00 zł

Brutto:  147.772,20 zł

Inwestycja w ramach projektu „Sport łączy pokolenia” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko i budżetu państwa RP.