Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa wodociągu w Górkach Wielkich

05 Mar 2018   12:05

„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna polegająca na budowie wodociągu w Górkach Wielkich, Etap III (Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka)”.

Wójt Gminy w Brennej informuje, że 28 lutego 2018 roku Gmina Brenna podpisała umowę z firmą KAN – EKO Sp. z o.o., z siedzibą 43-450 Ustroń, ul. Katowicka 207, na „Rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna poprzez budowę wodociągu w Górkach Wielkich, Etap III (Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka)”.

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym do zamawiającego wpłynęły 4 oferty, firma j.w. złożyła najkorzystniejszą ofertę tj. spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymała największą łączną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert.

Koszt robót budowlanych, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto 7.377.000,98 zł.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków, hydroforni wraz ze zbiornikami wody w Górkach Wielkich (Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka) oraz budowa dwóch zjazdów z dróg gminnych ul. Pod Zebrzydkę i ul. Olszyna zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną przez firmę GEOKART – INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Źródłem zasilania dla projektowanej rozbudowy będzie istniejący wodociąg PE 140mm w rejonie Szkoły Podstawowej przy ul. Bielskiej w Górkach Wielkich. W ramach zadania  planuje się wykonać sieć wodociągową z przyłączami o łącznej długości 15723 m. Do sieci wodociągowej zostanie przyłączonych 236 budynków.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

1/ Wykonanie sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE HD 100 SRD11, SDR17:

PE 140 mm łączna długość L = 249 m

PE 125 mm łączna długość L = 7299,5 m    

PE 90 mm łączna długość L = 81,5 m

PE 63 mm łączna długość L = 686,5 m

PE 50 mm łączna długość L = 1773,5 m

PE 40 mm łączna długość L = 632 m

Rurociągi PE125-110 w pomieszczeniu stacji pomp około 80 mb

2/ Wykonanie przyłączy domowych

PE 50 mm  łącznej długości L = 196 m

PE 40 mm łącznej długości L = 4805 m

Ilość przyłączy – 236 szt

3/ Budowa hydroforni dolnej ze zbiornikiem wody o pojemności V=2x25m3 wraz ze zjazdem z ulicy Olszyna. Budynek hydroforni wykonany w konstrukcji żelbetowej, obsypany ziemią.

4/ Budowa hydroforni górnej ze zbiornikiem wody o pojemności V=2x50m3 wraz ze zjazdem z ulicy Pod Zebrzydkę.  Budynek hydroforni wykonany w konstrukcji żelbetowej, obsypany ziemią.

Roboty zgodnie z zawartą umową, planuje się zakończyć do 30 września 2019 roku.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna” współfinansowany ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

Zgodnie z podpisanym w dniu 25.09.2019 roku aneksem nr 1 do umowy na roboty budowlane, termin zakończenia realizacji inwestycji zostaje przedłużony do 31.10.2019 roku.