Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa wodociągu w Górkach Wielkich – etap II

W październiku 2011 roku podpisano umowę z konsorcjum trzech firm tj. INSTAL Cymorek Sp. J., HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych Homa-Homa Sp.J. oraz „WIiRO” Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek, na budowę wodociągu wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich, Etap II.

W ramach przedmiotowego zadania zwodociągowane zostały budynki zlokalizowane w rejonach Dzielowy, Solarska, Witalusz, Pod Górką oraz cztery bloki na ulicy Dh. Kamińskiego. Łącznie do sieci wodociągowej zostało podłączonych 299 gospodarstw domowych. Całość prac budowlanych zakończono w lipcu 2013 roku, a całkowita wartość projektu wyniosła:  4.194.984,97 zł.

Na inwestycję, we wrześniu 2011 roku, Gmina Brenna pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.333.537,67 zł oraz w formie umorzenia: 725.000,00 zł. Ponadto 23 lutego 2016 roku została podpisana z Zarządem Województwa Śląskiego umowa na dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego, priorytet V, działanie 5.1. „Gospodarka wodno -  ściekowa”. Kwota przyznanego dofinansowania to: 1.307.221,44 zł.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozowoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Logo Unii Europejskiej i Regionalnego Programu OperacyjnegoLogotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach