Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Chrońmy powietrze

Surowy zakaz spalania śmieci w piecach i kotłowniach domowych.


W związku trwającym sezonem grzewczym Urząd Gminy Brenna przypomina o obowiązującym zakazie spalania odpadów komunalnych w domowych kotłowniach.

Jednak to my sami powinniśmy być świadomi tego, na co narażamy siebie i innych paląc śmieci w domowych piecach lub na działce. Jest to nie tylko groźne dla zdrowia ale i kosztowne, bo grozi wysoką grzywną. Spalanie śmieci ma również niekorzystny wpływ na instalację grzewczą i przewody kominowe, ponieważ powoduje to osadzanie się dużych ilości sadzy, co z kolei stwarza zagrożenie pożarowe.

Zgodnie z art. 191 ”Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.” Przewidywana wysokość grzywny wynosi do 5000 zł.

W profesjonalnych spalarniach spalanie odpadów jest monitorowane i odbywa się pod ścisłą kontrolą, w bardzo wysokich temperaturach sięgających ok 1150° C, podczas gdy w piecach domowych temperatura wynosi ok 500° C. Wysokie temperatury w profesjonalnych spalarniach ograniczają powstawanie szkodliwych substancji, a spaliny są oczyszczane poprzez zastosowanie specjalistycznych systemów filtrów.

Niska wydajność energetyczna śmieci i niskie temperatury spalania w piecach domowych sprawiają, że z komina gospodarstwa domowego do atmosfery przedostają się szkodliwe i toksyczne substancje chemiczne. Dym ze spalanych śmieci zawiera trujący dla ludzi i zwierząt tlenek węgla oraz tlenek azotu, który może uszkodzić płuca. Ponadto w takim dymie znajduje się jeszcze wiele innych szkodliwych substancji jak dwutlenek siarki, cyjanowodór czy rakotwórcze dioksyny i furany. Te związki chemiczne unoszące się w powietrzu zwiększają występowanie chorób układu oddechowego. W szczególności dzieci narażone są na schorzenia pochodzące z powolnego zatruwania szkodliwymi substancjami pochodzącymi ze spalanych śmieci. Pamiętajmy, że spalając śmieci w domowych piecach narażamy nie tylko zdrowie nasze ale i naszych dzieci.

 

Czy wolno palić odpady zielone w ogródkach?

Okres jesieni jest czasem porządków w ogrodach przydomowych. Wtedy tumany dymu unoszą się nad domami. Przyczyną takiego widoku jest nie rozpoczęty sezon grzewczy ale palenie suchych liści, skoszonej trawy, przyciętych krzewów i innych odpadów zielonych. Należy wspomnieć, iż  według obowiązującego prawa czyli Uchwały Rady Gminy Brenna  w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brenna, która mówi wyraźnie, iż odpady zielone powstające na terenie nieruchomości w wyniku pielęgnacji zieleni (uschnięte chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, przycięte krzewy) należy poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego użytku. W przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu należy przekazać je podmiotowi odbierającemu odpady komunalne.

Czym palić w piecu

W okresie jesienno – zimowym pogarsza się jakość otaczającego nas powietrza. Odpowiedzialność za ten stan ponoszą najczęściej mieszkańcy z domów jednorodzinnych, którzy w ramach oszczędności spalają śmieci w piecach.
Są rzeczy, które nie powinny trafić do pieca np. tworzywa sztuczne, papier kolorowy, drewno malowane lub impregnowane czy nawet pocięte opony. Odpady te palone w warunkach domowych wydzielają zanieczyszczenia powietrza co powoduje emitowanie toksyn, które mają wpływ na nasze zdrowie. Skutki wdychania takiego powietrza mogą się objawić dopiero po kilkunastu latach ( np. nowotwór )
Natomiast spalanie wilgotnych odpadów grozi zatkaniem przez mokrą sadzę przewodów kominowych, w następstwie czego tlenek węgla się cofa i może dojść do zatrucia.
Natomiast w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powierza i jednocześnie ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów paleniskowych powstających w piecach zaleca się stosowanie:
 węgla kamiennego ( unikać mułu węglowego ),
 nieprzetworzonego, niemalowanego sezonowego drewna,
 ekogroszku,
 brykietu drzewnego,
 brykietu ze słomy lub zbóż.