Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Cyfrowa Gmina

Logo Cyfrowa Gmina

Gmina Brenna w dniu 23 grudnia 2021 r. została zakwalifikowana do otrzymania grantu na dofinansowanie projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Środki otrzymane na realizację projektu pozwolą poprawić bezpieczeństwo systemów oraz ochronę danych, poprzez zakup sprzętu komputerowego, serwerowego oraz sieciowego. Zakłada się również przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z obszaru cyberbezpieczeństwa, które mają na celu zwiększenie świadomości istniejących zagrożeń w przestrzeni elektronicznej.

Realizacja projektu obejmuje zakup sprzętu i usług dla Urzędu Gminy Brenna, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej oraz Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej.

Finansowe wsparcie w ramach otrzymanego grantu przyczyni się do osiągnięcia celu projektu, jakim jest rozwój cyfrowy jednostek Gminy Brenna, a także zwiększenie się bezpieczeństwa systemów dzięki wdrożeniu nowszych systemów komputerowych.

Projekt wpisuje się bezpośrednio w założenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, V oś priorytetowa „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”, cel szczegółowy: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Projekt jest realizowany w 100% ze środków granu, a kwota dofinasowania wynosi 229 083,55 zł.

Logo Cyfrowa Gmina

Załączniki: