Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Dotacje do wymiany kotłów

Na program dofinansowań do wymiany pieców grzewczych w 2022 roku przeznaczono 128.000,00 zł. Zrealizowano 17 umów i w sumie wypłacono 67.775,90 zł. Mieszkańcy Gminy, którzy zdecydowali się na wymianę kotła, mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4 tys. zł. Przypominamy istnieje również możliwość skorzystania z finansowego wsparcia z Programu Czyste Powietrze, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Katowicach.

Przypominamy także, iż zgodnie z uchwałą nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia  7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, kotły wyprodukowane od 2007 do 2012 r. muszą zostać wymienione do końca 2023 roku. Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego obowiązującym wszystkich mieszkańców województwa oraz podmioty działające na jego terenie.

____________________________________________

Gmina Brenna w 2021 roku wsparła mieszkańców dotacjami na wymianę kotłów. Na program dofinansowań do wymiany pieców grzewczych przeznaczono 60.000,00 zł. Podpisano 15 umów, z czego zrealizowano 13 i w sumie wypłacono 51.300,00 zł. Mieszkańcy Gminy, którzy zdecydowali się na wymianę kotła, mogli liczyć na dofinansowanie  w wysokości 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4 tys. zł.

W 2021 roku zaktualizowano także Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz opracowano nowy Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła.

____________________________________________

Gmina Brenna w 2020 roku wsparła mieszkańców dotacjami na wymianę kotłów. Na program dofinansowań do wymiany pieców grzewczych przeznaczono 128.000,00 zł. Zrealizowano 29 umów i w sumie wypłacono 114.626,00 zł. Mieszkańcy Gminy, którzy zdecydowali się na wymianę kotła, mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4 tys. zł. Przypominamy istnieje również możliwość skorzystania z finansowego wsparcia z Programu Czyste Powietrze, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Katowicach.

Przypominamy także, iż zgodnie z uchwałą nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia  7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji inwestycji, w których następuje spalanie paliw, kotły starsze niż 10 lat (2006 i starsze) muszą zostać wymienione do końca 2021 roku. Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego obowiązującym wszystkich mieszkańców województwa oraz podmioty działające na jego terenie.

____________________________________________

Wzorem lat poprzednich, gmina Brenna w 2019 roku wsparła mieszkańców dotacjami na wymianę kopciuchów. Na program dofinansowań do wymiany kotłów grzewczych zabezpieczono w budżecie kwotę 128.000,00 zł. Podpisano wszystkie  32 umowy na zakup i montaż nowych kotłów na gaz oraz kotłów na paliwo stałe, które spełniają wymagania 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 (umowy są zawierane w miarę posiadanych i zaplanowanych na ten cel środków finansowych w budżecie gminy na dany rok).

Mieszkańcy gminy, którzy zdecydowali się na wymianę kotła, mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4 tys. zł.

Zachęcamy do ekologicznego ogrzewania domu i przypominamy o możliwości skorzystania z finansowego wsparcia z budżetu gminy Brenna oraz z programu WFOŚiGW „Czyste Powietrze”.

Zapraszamay także osoby zainteresowane na spotkanie dot. ograniczania niskiej emisji, które odbędzie się w dniu 16 września 2019 r. o godz. 15:30 w Sali sesyjnej. W trakcie spotkania mieszkańcy będą mieli okazję uzyskać szczegółowe informacje na temat uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego oraz możliwości otrzymania dofinansowania do wymiany źródła ciepła (m.in. w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”). Omówione zostaną również kwestie związane z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

_____________________________________________

Informujemy, iż na Sesji Rady Gminy Brenna w dniu 23 lutego 2017 r. przyjęto Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna.

 

Załączniki: