Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Dotacje do wymiany kotłów

Gmina Brenna w 2021 roku wsparła mieszkańców dotacjami na wymianę kotłów. Na program dofinansowań do wymiany pieców grzewczych przeznaczono 60.000,00 zł. Podpisano 15 umów, z czego zrealizowano 13 i w sumie wypłacono 51.300,00 zł. Mieszkańcy Gminy, którzy zdecydowali się na wymianę kotła, mogli liczyć na dofinansowanie  w wysokości 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4 tys. zł.

W 2021 roku zaktualizowano także Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz opracowano nowy Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła.

____________________________________________

Gmina Brenna w 2020 roku wsparła mieszkańców dotacjami na wymianę kotłów. Na program dofinansowań do wymiany pieców grzewczych przeznaczono 128.000,00 zł. Zrealizowano 29 umów i w sumie wypłacono 114.626,00 zł. Mieszkańcy Gminy, którzy zdecydowali się na wymianę kotła, mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4 tys. zł. Przypominamy istnieje również możliwość skorzystania z finansowego wsparcia z Programu Czyste Powietrze, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Katowicach.

Przypominamy także, iż zgodnie z uchwałą nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia  7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji inwestycji, w których następuje spalanie paliw, kotły starsze niż 10 lat (2006 i starsze) muszą zostać wymienione do końca 2021 roku. Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego obowiązującym wszystkich mieszkańców województwa oraz podmioty działające na jego terenie.

____________________________________________

Wzorem lat poprzednich, gmina Brenna w 2019 roku wsparła mieszkańców dotacjami na wymianę kopciuchów. Na program dofinansowań do wymiany kotłów grzewczych zabezpieczono w budżecie kwotę 128.000,00 zł. Podpisano wszystkie  32 umowy na zakup i montaż nowych kotłów na gaz oraz kotłów na paliwo stałe, które spełniają wymagania 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 (umowy są zawierane w miarę posiadanych i zaplanowanych na ten cel środków finansowych w budżecie gminy na dany rok).

Mieszkańcy gminy, którzy zdecydowali się na wymianę kotła, mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4 tys. zł.

Zachęcamy do ekologicznego ogrzewania domu i przypominamy o możliwości skorzystania z finansowego wsparcia z budżetu gminy Brenna oraz z programu WFOŚiGW „Czyste Powietrze”.

Zapraszamay także osoby zainteresowane na spotkanie dot. ograniczania niskiej emisji, które odbędzie się w dniu 16 września 2019 r. o godz. 15:30 w Sali sesyjnej. W trakcie spotkania mieszkańcy będą mieli okazję uzyskać szczegółowe informacje na temat uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego oraz możliwości otrzymania dofinansowania do wymiany źródła ciepła (m.in. w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”). Omówione zostaną również kwestie związane z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

_____________________________________________

Informujemy, iż na Sesji Rady Gminy Brenna w dniu 23 lutego 2017 r. przyjęto Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna.

 

Załączniki: