Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Informacje o projekcie

W dniu 6 grudnia 2016 r. Gmina Brenna podpisała umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Śląskiego w Katowicach na zadanie pn. „Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu zaplanowano od 1 marca 2017r. do 31 sierpnia 2018r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.173.076,80 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 997.115,28 zł.

Celem projektu jest: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Subregionie Południowym Województwa Śląskiego poprzez utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dla dzieci 3-4 letnich, na terenie Gminy Brenna oraz realizację dodatkowych zajęć niwelujących stwierdzone u 125 dzieci deficyty, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 11 nauczycieli w Przedszkolu Publicznym nr 1 Górkach Małych.

Zakres projektu  obejmuje utworzenie 2 oddziałów wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górkach Małych oraz zapewnienie przez 12 miesięcy ich bieżącego funkcjonowania.

Przeprowadzona diagnoza potrzeb edukacyjnych wykazała również konieczność realizacji dla 125 dzieci zajęć dodatkowych niwelujących występujące dysfunkcje rozwojowe. Ponadto zaplanowano wsparcia dla 11 nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach i studiach podyplomowych w obszarze pedagogiki specjalnej.

W ramach projektu zrealizowany zostanie zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowotworzonych oddziałów przedszkolnych oraz na zajęcia dodatkowe. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pozwoli również na utworzenie ogrodu przedszkolnego o powierzchni około 14 arów wraz z wyposażeniem. Dodatkowo, w ramach projektu przewidziano zatrudnienie dla 4 nauczycieli wychowania przedszkolnego, 2 woźnych oddziałowych, pomocy kuchennej oraz pracownika administracyjnego.

 

Zespół projektowy:

Monika Jankowska - koordynator projektu

Katarzyna Motyka - zastępca koordynatora

Kontakt do przedszkola:

Przedszkole Publiczne nr 1 w Górkach Małych

ul. Zalesie 3

43-436 Górki Małe

Tel. / Fax.: 33 853 92 76

przedszkole_gorki@o2.pl