Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Informacje o projekcie

W dniu 22 czerwca 2018 r. Gmina Brenna podpisała umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Śląskiego w Katowicach na zadanie pn. „Dobry start w edukację!”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu zaplanowano od 1 marca 2018r. do 31 sierpnia 2019r.

Całkowita wartość projektu wynosi 392.415,00 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 333.552,75 zł.

Celem projektu jest: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Subregionie Południowym Województwa Śląskiego poprzez utworzenie od 01.03.2018r. do 31.08.2019r., na terenie Gminy Brenna, 25 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-6 letnich, doposażenie placówki oświatowej w niezbędne pomoce dydaktyczne i wyposażenie placu zabaw oraz realizację zajęć dodatkowych dla 45 dzieci, a także poprzez doskonalenie umiejętności 6 nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Zakres projektu  obejmuje utworzenie 1 nowego, oddziału wychowania przedszkolnego w Szkole podstawowej nr 1 w Brennej (ul. Górecka 224) oraz zapewnienie przez 12 miesięcy jego bieżącego funkcjonowania.

Przeprowadzona diagnoza potrzeb edukacyjnych wykazała również konieczność realizacji dla 45 dzieci zajęć dodatkowych niwelujących występujące dysfunkcje rozwojowe, dlatego zostaną zrealizowane zajęcia z dogoterapii oraz arteterapii. Ponadto zaplanowano wsparcia dla 6 nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w różnorodnych szkoleniach, w tym również z zakresu pedagogiki specjalnej. W ramach projektu zrealizowany zostanie również zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowotworzonego oddziału przedszkolnego oraz powstanie plac zabaw. W ramach projektu przewidziano zatrudnienie dla 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz 1 woźnej oddziałowej.

Beneficjent projektu:

Gmina Brenna

Realizator projektu:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej

Zespół projektowy:

Monika Jankowska - koordynator projektu

Katarzyna Motyka - zastępca koordynatora

tel. 33 853 62 22 w.231 i 232

Kontakt do Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej:

43-438 Brenna ul. Górecka 224

tel/fax 33 853 61 00

e-mail sekretariat@sp1.brenna.org.pl