Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Informacje o projekcie

Projekt Aktywnie w naturze jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa. Liderem projektu jest czeska Gmina Wędrynia, a partnerami projektu są  Gmina Brenna i  Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna. Realizacja projektu przypada od lutego 2020r. do kwietnia 2021r., a jego całkowita wartość to prawie 73.000 euro, w tym dofinansowanie dla polskich partnerów to aż 90% planowanych kosztów.

Celem projektu jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału przyrodniczego partnerskich miejscowości poprzez realizację wspólnego produktu turystycznego bazującego na nowych atrakcjach, programie lojalnościowym, wspólnej kampanii promocyjnej, a także organizacji imprez plenerowych, warsztatów wytwarzania mydełek ziołowych i soli kąpielowych oraz spotkań przyrodniczych.

Nowa infrastruktura w przypadku Gminy Brenna zlokalizowana będzie w Brennej Leśnicy, w sąsiedztwie siłowni zewnętrznej i planowanej tężni solankowej. Będzie to sprawnościowy plac zabaw, który utworzy zestaw zabawowy (wejście linowe, drabinka naprzemienna, trap wspinaczkowy, podest i zjeżdżalnia), linarium w kształcie piramidy oraz huśtawka typu bocianie gniazdo, która jest dostępna dla dzieci niepełnosprawnych. Dodatkowo położone będą zabezpieczające maty przerostowe oraz wykonana mała infrastruktura: ławki, kosze na śmieci, oświetlenie lampami solarnymi oraz ogrodzenie. Na ogrodzeniu, od strony tężni solankowej, umieszczone zostaną 4 tablice informacyjne dotyczące walorów przyrodniczych Brennej Leśnicy oraz Wędryni. Będą one informować np. o nietoperzach, które żyją w Brennej czy też o roślinach, owadach i innych atrakcjach związanych z naszym lokalnym dziedzictwem przyrodniczym, a także o atrakcjach przyrodniczych występujących u naszego czeskiego partnera w parku sensorycznym lub na terenie gminy. To właśnie park sensoryczny zostanie wykonany po czeskiej stronie w ramach wspólnego projektu. W parku pojawią się nasadzenia rodzimej roślinności, fontanna solankowa oraz miejsce do aktywnego wypoczynku. Zadaniem parku sensorycznego będzie nie tylko edukacja, ale przede wszystkim pobudzenie odbiorcy do działania i interakcji, możliwość odbioru wszystkimi zmysłami. W pobliżu będą również umieszczone 3 tablice informujące o wędryńskiej przyrodzie, a także o atrakcjach Gminy Brenna.

---------------------------------------------

Projekt Aktivně v přírodě je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj - Interreg V-A Česká republika - Polsko v rámci Fondu Mikroprojektu Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko a státního rozpočtu. Vedoucím projektu je česká obec Vendryně a partnery projektu jsou obec Brenna a Centrum pro podporu kultury a sportu obce Brenna. Projekt je realizován od února 2020 do dubna 2021 a jeho celková hodnota je téměř 73 000 EUR, včetně grantu pro polské partnery, a to až 90% plánovaných nákladů.

Cílem projektu je efektivnější využití přírodního potenciálu partnerských obcí prostřednictvím implementace společného turistického produktu založeného na nových atrakcích, věrnostním programu, společné propagační kampani, jakož i pořádání outdoorových akcí, workshopů na výrobu bylinných mýdel a koupelových solí a setkání o přírodě.

V případě obce Brenna bude nová infrastruktura umístěna v Brenné Leśnici, v blízkosti venkovní posilovny a plánované solankové gradovny. Bude se jednat o hřiště skládající se ze zábavních prvků (lanový vstup, střídavý žebřík, lezecká lávka, plošina a skluzavka), lanové části ve tvaru pyramidy a houpačky typu čapí hnízdo, která je přístupná pro postižené děti. Kromě toho zde budou zatravňovací ochranné rohože a malá infrastruktura: lavičky, odpadkové koše, osvětlení solárními lampami a plot. Na plotě budou ze strany solankové gradovny umístěny 4 informační tabule o přírodních hodnotách Brenné Leśnicy a Vendryně. Budou informovat například o netopýrech žijících v Brenné nebo o rostlinách, hmyzu a dalších hodnotách souvisejících s naším místním přírodním dědictvím, včetně přírodních atrakcí nacházejících se u našeho českého partnera ve smyslovém parku nebo na území obce. V rámci společného projektu bude na české straně postaven smyslový park. V parku bude vysazena původní vegetace, umístěna solanková fontána a místo pro aktivní rekreaci. Úkolem smyslového parku bude nejen vzdělávat, ale především stimulovat příjemce k činům a interakci, možnosti přijímání všemi smysly. Nedaleko budou umístěny také 3 tabule informující o vendryňské přírodě a zajímavostech obce Brenna.

 

Załączniki: