Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Informacje o projekcie

 

W dniu 23.06.2020r. została podpsiana umowa o dofinansowanie realizacji projektu "Rowerem przez Beskidy - etap1" ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez 3 gminy powiatu cieszyńskiego - beneficjentami projektu są: Miasto Ustroń (Lider projektu) oraz Miasto Wisła i Gmina Brenna. Planowana realizacja projektu przypada na okres od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Projekt jest wdrażany w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Całowita wartość projektu wynosi 10.810.349,95 zł, w tym koszty kwalifikowalne 10.503.557,99 zł, a dofinanowanie ze środków Unii Europejskiej jest w wysokości 85%, co stanowi: 8.928.024,29 zł.

Przedmiotem całego projektu jest poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej na terenie trzech partnerskich gmin tj. Ustronia, Wisły oraz Brennej, a także wykonania na terenie Gminy Brenna fragmentu nowej wojewódzkiej trasy rowerowej o nr 604, której planowany przebieg wpisuje się w korytarz Bielsko – Biała – Cieszyn. Łączna długość przebudowywanych tras rowerowych objętych wnioskiem o dofinansowanie wyniesie ok. 14,94 km z kolei całkowita długość korytarza rowerowego wyniesie ok.18,5 km. Ponadto w ramach inwestycji zostanie wykonana infrastruktura towarzysząca tj. miejsca odpoczynku rowerzystów w Górkach Wielkich i w Wiśle oraz mała architektura - ławki, stojaki na rowery, kosze na odpadki, tablice informacyjne, zlokalizowany na terenie wszyskich partnerskich gmin.

W ramach projektu każdy z partnerów zrealizuje określony zakes działań. W przypadku Gminy Brenna projekt obejmie około 4,26 km tras rowerowych, zlokaliowanych w śladzie Wiślanej Trasy Rowerowej oraz utworzony zostanie fragment nowej wojewódzkiej trasy rowerowej o nr 604, która w swoich założeniach będzie łączyć Cieszyn i Bielsko - Biała.

Całkowita wartość projektu w Gminie Brenna to kwota: 3.264.900,00 zł, w tym koszty kwalifikowalne: 3.159.900,00 zł i dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 2.685.915,00 zł.

Warto zaznaczyć, iż oprócz środków unijnych udało nam się pozyskać dodatkowe dofinansowanie w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki w kwocie 217.500,00 zł. Pozyskane wsparcie pozwoli na zminiejszenie wkładu własnego Gminy Brenna w projekcie do kwoty 361.485,00 zł. Więcej informacji o realizacji Śląskiego Pakietu dla Turystyki jest dostępnych pod poniższym linkiem:

https://mieszkaniec.brenna.org.pl/slaski-pakiet-dla-turystyki-w-gminie-brenna