Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Informacje o projekcie

W dniu 28 września 2017 r. Gmina Brenna podpisała umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Śląskiego w Katowicach na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość ogółem projektu wynosi 9.757.294,23 złotych, w tym koszty kwalifikowalne: 6.624.746,39 złotych. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 4.389.556,98 złotych.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna. Zakres inwestycji obejmuje:

 1. Górki Wielkie
 • budowę sieci wodociągowej w miejscowości Górki Wielkie (Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka),
 • projektowana liczba przyłączy – 246 szt.
 1. Brenna
 • budowę sieci wodociągowej w miejscowości Brenna (Leśnica),
 • projektowana liczba przyłączy – 31 szt.

Długość wybudowanej sieci wodociągowej wynosić będzie ok. 19,7 km.

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom i turystom dostępu do wysokiej jakości wody pitnej spełniającej normy polskie i europejskie. Ponadto inwestycja przyczyni się do osiągnięcia następujących efektów:

 • zapewnienia prawidłowej i zrównoważonej eksploatacji ujęć wody,
 • likwidacji bezprawnych ujęć wody na potokach,
 • wzrostu liczby osób korzystających z systemu zaopatrzenia w wodę,
 • poprawy warunków i jakości życia mieszkańców,
 • podniesienia jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych mieszkańców Gminy.

Zakończenie prac budowlanych przewidziano na koniec roku 2019.

 

----------------------------------------------------------

 

 

Gmina Brenna w dniu 07.11.2018 r. pozyskała dodatkowe dofinansowanie powyższej inwestycji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Udzielone dofinansowanie to pożyczka w wysokości 90% wkładu własnego zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brenna - Górki Wielkie, Brenna Leśnica”.

Termin realizacji robót budowlanych dla wodociągu w Brennej Leśnicy przypadał na okres od 06.02.2018 r do 30.11.2018 roku. W ramach zadania  do sieci wodociągowej podłączono 31 budynków. Wybudowano  sieć wodociągową z przyłączami o łącznej długości 4022,02mb. Źródłem zasilania dla realizowanej sieci był istniejący wodociąg PE 110mm zlokalizowany w rejonie Ośrodka Zdrowia w Brennej Leśnicy.

Roboty zrealizowała dla Gminy Brenna firma HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych Homa – Homa Spółka Jawna, z siedzibą Mazańcowice 178, 43-391 Mazańcowice.

Termin realizacji robót budowlanych dla wodociągu w Górkach Wielkich przypadał na okres od 12.03.2018 r do 22.11.2019 roku. W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową wraz z przyłączami do budynków o łącznej długości 15755,5 mb. Źródłem zasilania dla nowowykonanej sieci jest istniejący wodociąg PE 140mm zlokalizowany w rejonie Szkoły Podstawowej przy ul. Bielskiej w Górkach Wielkich zasilany z ujęć wody w Skoczowie-Pogórzu. Roboty budowlane obejmowały również budowę hydroforni przy ulicy Olszyna ze zbiornikami wody o pojemności 2 x 25m3 oraz przy ulicy Pod Zebrzydkę ze zbiornikami wody o pojemności 2 x 50m3. Do sieci wodociągowej podłączono 246 budynków zlokalizowanych przy ulicach Olszyna, Topolowa, Pod Zebrzydkę, Ludwika Żagana, Bielska, Szpotawicka, Szczęśliwa, Długa, Przełom, Radosna, Jasna, Ludwika Skrzypka, Potok, Zagłoby, Pogodna, Kmicica, Rocha, Działowa w Górkach Wielkich.

Roboty zrealizowała dla Gminy Brenna firma KAN – EKO Sp. z o.o., z siedzibą 43-450 Ustroń, ul. Katowicka 207.

Administratorem sieci wodociągowej jest Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej.