Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Konkurs ofert SPORT 2021

21 Apr 2021   14:23

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 roku.

Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wniosku, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2021 roku do godziny 15:30  w zamkniętej kopercie w biurze podawczym w Urzędzie Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 lub dostarczyć za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna. Na kopercie należy umieścić adresata, nazwę i adres podmiotu składającego wniosek oraz nazwę zadania.   

Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu.

Załączniki: