Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Konkursy

Konkurs ofert SPORT 2021

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 roku.

2021-04-21 14:23

więcej

Wyniki konkursu - dotacje SPORT 2020

Wójt Gminy Brenna ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku.

2020-02-12 08:00

więcej

Wyniki konkursu - dotacje SPORT 2020

Wójt Gminy Brenna ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku.

2020-02-12 08:00

więcej

Otwarty konkurs ofert - SPORT 2020

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku.

2020-01-08 13:57

więcej

Wyniki konkursu ofert na zadania publiczne w 2019 r.

Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2019 roku z zakresu:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
3) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

NGO banner 2

2019-04-17 12:08

więcej

Wyniki konkursu - dotacje SPORT

Wójt Gminy Brenna ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 roku.

2019-04-03 15:29

więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Szczegóły konkursu w załączonym ogłoszeniu.

NGO banner 2

2019-02-27 12:53

więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego w zakresie sportu w 2019

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 roku.

Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu.

2019-02-25 14:51

więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania w 2018 r.

Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2018 roku.

Logo info

2018-06-22 09:56

więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2018 roku

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Oferty - zgodne ze wzorem zawartym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) – w formie pisemnej należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 nie później niż do dnia 30 maja 2018 roku do godziny 15:30. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie należy umieścić adresata, nazwę i adres podmiotu składającego oraz nazwę zadania.

Logo info

2018-05-09 13:55

więcej
stronicowanie aktualności - jesteś na stronie 1 z 2

przejdź do: strona

z wszystkich stron: 4