Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Konwersja cyfrowa domów kultury

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna w lipcu  2022 roku zakończył realizację projektu zapoczątkowanego końcem 2021 roku o charakterze systemowym w ramach „Konwersji cyfrowej domów kultury”, który organizowało Narodowe Centrum Kultury. Celem konkursu było wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy.   

Projekt „Konwersji cyfrowej domów kultury” spotkał się z ogromnym zainteresowaniem instytucji kultury z całej polski. Wpłynęło 1221 wniosków, z czego 1019 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców, którzy otrzymali łączne dofinansowanie w kwocie 26 430 500 złotych. Wśród tych 200 instytucji, wniosek OPKiS znalazł się na 135 miejscu z nazwą programu grantowego „OPKiS Brenna - mój cyfrowy dom kultury” oraz dofinansowaniem w kwocie 71 300 złotych. W ramach realizacji projektu, zakupiono profesjonalny sprzęt multimedialny do realizacji działań w sieci, komputery wraz z oprogramowaniem oraz zorganizowano liczne szkolenie podnoszące kompetencje i umiejętności. 

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Linki:

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/granty/konwersja-cyfrowa-domow-kultury
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/granty/konwersja-cyfrowa-domow-kultury/mapa-grantobiorcow/osrodek-promocji-kultury-i-sportu-gminy-brenna

 

foto. Peak Films

Załączniki: