Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Modernizacja ulicy Grabowej w Brennej Leśnicy

15 Mar 2016   09:55

W okresie od 25.03.2011 r do 30.06.2011 r. zmodernizowano i przebudowano ul. Grabową w Brennej Leśnicy.
Charakterystyka wykonanej inwestycji:

  1. przepust ramowy z prefabrykatów betonowych o wymiarach w świetle 0,8 m x 0,8 m dł. 3,6 m z umocnieniem w postaci ścianek czołowych żelbetonowych w km, 0 + 341 potoku Grabowy,
  2. droga o nawierzchni asfaltobetonowej na długości 420 mb, szer. 3 m,
  3. droga o nawierzchni z płyt betonowych Jomb ( między płytami masa asfaltobetonowa ) na długości 225 mb, szer 3 m,
  4. powierzchniowe odwodnienie drogi – korytka ściekowe betonowe ( 0,30 × 30 × 10 m ) na dł. 597 mb. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1500 – szt 11. Studzienki ściekowe z kratą spustową uliczną Ø 500 – szt. 5,
  5. umocnienie skarp i dna wylotu przepustu z płyt ażurowych – 50 m2

Roboty wykonało Przedsiębiorstwo“FABER” z Górek Wielkich za kwotę brutto 458.217,21 zł.