Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Narkomania

Uzależnienie – nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. W praktyce określenie to ma kilka znaczeń.

W języku potocznym termin “uzależnienie” jest stosowany głównie do osób, które nadużywają narkotyków (narkomania), leków (lekomania), alkoholu (alkoholizm), czy papierosów. W szerszym kontekście może odnosić się do wielu innych zachowań, np. gier hazardowych, oglądania telewizji, internetu, czy seksu. Są to uzależnienia często mniej znane i opisane, nie zawsze nawet określane w oficjalnych klasyfikacjach chorób, ICD-10 i DSM IV, jako zaburzenie. Dlatego współczesna psychologia traktuje pojęcie uzależnienia szeroko i zakłada, że obejmuje ono także (...) inne wypadki, kiedy ludzie czują się zmuszeni angażować się w ryzykowne, “wymykające się spod kontroli” zachowania (...)

Grupa substancji , których nadużywanie prowadzi do uzależnienia fizjologicznego jest niewielka. Najważniejsze z nich to (w nawiasie nazwa choroby polegającej na uzależnieniu od danej substancji):

  • nikotyna (nikotynizm)
  • alkohol etylowy (alkoholizm)
  • opiaty (heroina, morfina i inne)
  • barbiturany (pochodne kwasu barbiturowego) stosowane jako leki nasenne
  • niektóre steroidy (zwane niesłusznie sterydami)
  • benzodiazepiny (grupa leków psychotropowych)

Do uzależnienia fizjologicznego nie prowadzą amfetamina (zdania badaczy są podzielone), LSD, THC ani wiele innych substancji psychoaktywnych stosowanych rekreacyjnie.

Zdania badaczy są podzielone w sprawie kofeiny2.

Ciekawym przykładem wywoływania czystej zależności fizjologicznej przy braku psychicznej są niektóre pochodne steroidów. Zależność ta jest na tyle silna, iż leków tych nie można odstawić nagle, gdyż może zagrozić to życiu pacjenta.

PILNUJ DRINKA
Ruszyła nowa kampania informacyjna Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dotycząca bezpieczeństwa młodzieży podczas imprez muzycznych w klubach i dyskotekach.

W ostatnich latach coraz częściej słychać o wykorzystywaniu substancji odurzających w celach przestępczych i o tragicznych często skutkach wydarzeń z tym związanych. Ponieważ ofiarami tych przestępstw bywają najczęściej kobiety, substancje te zostały nazwane „pigułkami gwałtu”.
Najbardziej znaną z tych substancji jest GHB (gamma-hydroksymaślan), ale to nie jedyny środek wykorzystywany do oszałamiania upatrzonych osób w celu dokonania gwałtu, kradzieży lub innego przestępstwa. Rzecz jednak nie w nazwach, lecz w niebezpiecznym i podstępnym działaniu tych preparatów, które ze względu na ich specyfikę można dodać do napoju bez wiedzy potencjalnej ofiary. Substancje te są na ogół bezbarwne, bezzapachowe i praktycznie bez smaku, występują w postaci płynu, proszku, tabletek lub granulatu. Podane w małych ilościach wywołują stan zbliżony do upojenia alkoholowego, osłabiając czujność i zwiększając uległość. Większe dawki powodują uczucie oszołomienia, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, problemy z logicznym i wyraźnym mówieniem. Powodują jednocześnie stan nieświadomości oraz zanik pamięci bez utraty przytomności. Substancje mieszane z alkoholem potęgują działanie depresyjne. Osoba pod wpływem takiej substancji sprawia wrażenie mocno zamroczonej alkoholem, dlatego łatwo wyprowadzić ją z lokalu pod pozorem udzielenia pomocy.
Miejsca masowych imprez, takich jak dyskoteki czy kluby muzyczne, sprzyjają sytuacjom przestępczym, ponieważ naturalnym elementem zabaw tanecznych są napoje, a spotkania młodzieżowe z założenia służą poznawaniu innych osób i niezwykle łatwo w takich sytuacjach zapomnieć o wszelkich zagrożeniach. Mając to na uwadze, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zainicjowało kampanię informacyjną skierowaną do młodych bywalców imprez muzycznych, pod hasłem „Pilnuj drinka”. Kampania rozpoczęła się pod koniec listopada 2007 roku i objęła prawie 80 klubów w całej Polsce, w których umieszczono kilkaset plakatów zwracających uwagę na istniejące niebezpieczeństwa związane z przestępczymi substancjami. Akcja będzie prowadzona do końca 2007 roku w formie nazwanej „W4OCZY”, ponieważ plakaty prezentowane są w specjalnych ramkach znajdujących się w toaletach klubowych. Dla wzmocnienia i upowszechnienia przekazu informacyjnego prowadzona jest jednocześnie akcja banerowa w internecie na stronach często odwiedzanych przez młodzież. Wszystkie elementy kampanii promują adres strony internetowej www.pilnujdrinka.pl, na której znajdują się informacje o substancjach, ich niebezpiecznym działaniu oraz porady, jak ustrzec się i co robić, gdy mimo wszystko padnie się ofiarą przestępstwa. Pod tym adresem można dowiedzieć się znacznie więcej na temat zasad bezpiecznej zabawy, gdyż internauta zachęcany jest do odwiedzenia strony prowadzonej przez realizatorów programu promującego zdrowie i bezpieczeństwo w społecznościach klubowych pod nazwą „Alternative Dance”. Ponieważ grupą docelową tego programu są młodzi ludzie, bywalcy imprez muzycznych, potencjalnie narażeni na możliwość zetknięcia się z substancjami psychoaktywnymi, jest to doskonałe uzupełnienie prowadzonej kampanii i stanowi jednocześnie dodatkowe źródło wiedzy o zagrożeniach, pierwszej pomocy i narkotykach.
Krajowe Biuro zaprosiło do współpracy wszystkie samorządy wojewódzkie oraz osoby prowadzące programy partyworkerskie w klubach młodzieżowych. Kampania została przyjęta z dużym zainteresowaniem i sukcesywnie włączają się w nią kolejni chętni do prowadzenia działań w środowiskach lokalnych. W chwili obecnej już dwanaście województw oraz ponad dwadzieścia dużych miast zgłosiło swój udział w propagowaniu akcji w swoich regionach, do akcji przystąpiła Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej oraz Komenda Główna Policji.
Akcja jest kontynuowana w bieżącym roku. Do chwili obecnej rozkolportowano ponad 40 000 plakatów promujących akcję na terenie całego kraju.

http://www.dopalaczeinfo.pl/

http://www.narkomania.gov.pl/