Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Doradztwo dla mieszkańców Gminy Brenna

27 Jul 2021   08:24

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” ogłasza nabory dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w zakresie następujących przedsięwzięć:


-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez podejmowanie działalności gospodarczej.

-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez rozwijanie działalności gospodarczej.

-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez podejmowanie działalności gospodarczej w obszarze turystyki/okołoturystyki.

-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez rozwijanie działalności gospodarczej w obszarze turystyki/okołoturystyki.

-Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych- Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym.

-Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych- Organizacja wydarzeń, w tym szkoleń z zakresu zachowań proekologicznych i OZE.

-Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej- budowa, przebudowa obiektów tury­stycznych/rekreacyjnych.

 

       13.08.2021r.  w godzinach 10.00 – 12.00

Urząd Gminy Brenna (Sala Sesyjna, ul. Wyzwolenia 77)

Załączniki: