Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Informacja o terminie wpłaty III raty za sprzedaż napoi alkoholowych

12 Sep 2022   15:19

Informujemy, że zgodnie art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1119 z późn. zm.)  zbliża się termin  opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, który mija w dniu 30 września  2022 r. 

Ponadto powołując się  na brzmienie art. 18 ust. 12 pkt 5 ust. 12b  cytowanej na wstępie ustawy, nie dokonanie należnej wpłaty w ustawowo wymaganym terminie, skutkować będzie naliczeniem dodatkowych 30% wartości  opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.

Nie dokonanie ww. opłaty do 30 dni spowoduje wygaśnięcie zezwoleń.

UWAGA!!! W dniu 30 września 2022 r. (piątek), kasa Urzędu Gminy Brenna będzie czynna do godziny 11.30, ponieważ jest to ostatni dzień miesiąca.