Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Informacja Wód Polskich

07 Dec 2023   12:03

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Skoczowie informuje, że w dniu 30.11.3023 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn.: „Usunięcie nieprawidłowości w stanie technicznym zapory przeciwrumowiskowej na potoku Hołcyna w m. Brenna, gm. Brenna”. Prace realizowano w okresie 19.06.-28.11.2023 r.  Zakres prac obejmował min.: wykonanie dokumentacji wykonawczej, likwidację nielegalnych zamknięć szandorowych na okienkach zapory, odnowienie lica zapory od strony górnej wody, wyczyszczenie korpusu zapory z mchów i porostów roślinnych, odnowienie spoinowania okładziny kamiennej w obrębie korpusu, uzupełnienie i odnowienie okładziny kamiennej korpusu, skrzydeł oraz niecki wypadowej. Prace polegające na rozplantowaniu materiału ziemnego zgromadzonego na lewym brzegu zapory zostały tymczasowo wstrzymane ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe. Planowany termin zagospodarowania przedmiotowego materiału do 22 grudnia br.

Koszt zadania wyniósł 692 340,00 zł