Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Konkursu plastyczny TKB w oczach dzieci

08 May 2024   13:35

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej
rozpoczyna drugą edycję konkursu plastycznego „TKB w oczach dzieci”. Konkurs
organizowany jest w ramach 61. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Współorganizatorami
konkursu są Miejski Ośrodek Kultury w Żywcu oraz Muzeum Miejskie w Żywcu.
Jego celem jest kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac
plastycznych na określony temat, a także upowszechnianie wiedzy o Tygodniu Kultury
Beskidzkiej, wielkim święcie folkloru i tradycji ludowej Beskidów. Konkursowi przyświeca
również idea wzmacniania poczucia tożsamości kulturowej wśród dzieci, co z kolei służyć ma
utrwaleniu dziedzictwa kulturowego subregionu południowego województwa śląskiego.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Zostanie przeprowadzony w dwóch
kategoriach wiekowych: dla klas I–IV oraz V–VIII. Prace konkursowe muszą tematycznie być
związane z Tygodniem Kultury Beskidzkiej. Format wyłącznie A4 oraz A3, technika
wykonania jest dowolna (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem,
węglem itp.).
Prace przyjmowane są do 30 maja 2024 r, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone w 20 czerwca
2024r, wraz z zamieszczeniem protokołu jury na stronie www.rok.bielsko.pl.
Na laureatów czekają nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas wernisażu,
zaplanowanego na 19 lipca 2024 r, w Muzeum Miejskim w Żywcu przy ul. Zamkowa 2.
Informacje o Konkursie znajdują się na stronie www.rok.bielsko.pl oraz www.tkb.art.pl.
Życzymy wszystkim uczestnikom konkursu owocnej pracy!