Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”

23 Feb 2021   14:40

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” ogłasza nabory w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w zakresie następujących przedsięwzięć:
-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez podejmowanie działalności gospodarczej.

-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez rozwijanie działalności gospodarczej.

-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez podejmowanie działalności gospodarczej w obszarze turystyki/okołoturystyki.

-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez rozwijanie działalności gospodarczej w obszarze turystyki/okołoturystyki

-Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych- Organizacja wydarzeń , w tym szkoleń z zakresu zachowań proekologicznych i OZE

-Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej- wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze turystyki/rekreacji.

Termin składania wniosków: 08.03.2021 - 22.03.2021

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Cieszyńska  Kraina” ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów (w godz. 7:30 – 15:30)

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie : https://www.cieszynskakraina.pl/nabory .

Zapraszamy do kontaktu: 33 487 49 42, e-mail: biuro@cieszynskakraina.pl