Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Obserwatorium Nietoperzy w Brennej na szlaku Przyrody Województwa Śląskiego

24 Apr 2021   12:25

Obserwatorium Nietoperzy w Brennej znalazło się na szlaku Przyrody Województwa Śląskiego. Wyprawa do Obserwatorium to około 30 minutowe spotkanie z nietoperzami, podczas którego odwiedzający mają okazję nie tylko poznać zwyczaje tych niezwykłych ssaków, ale także usłyszeć i zobaczyć je dzięki kamerom oraz specjalnej szybie. Obserwatorium czynne jest w okresie bytowania nietoperzy na strychu szkoły, od maja do końca września.
Szlak Przyrody Województwa Śląskiego tworzą miejsca o wyjątkowych walorach przyrodniczych, obszary stanowiące dziedzictwo przyrody ożywionej i nieożywionej naszego regionu. Nie ma on charakteru trasy wyznakowanej w terenie – jest to zbiór obiektów rozrzuconych na terenie całego województwa śląskiego, pomiędzy którymi turysta przemieszcza się w wybrany przez siebie sposób, samodzielnie dokonując selekcji interesujących go atrakcji.

Szlak Przyrody liczy ponad 50 obiektów, zlokalizowanych zarówno na obszarach naturalnych, jak i przekształconych przez człowieka. Obiekty zostały wytypowane w oparciu o przewodni walor przyrodniczy – florystyczny, faunistyczny, siedliskowy, związany z przyrodą nieożywioną, ochroną przyrody, założeniami parkowymi czy też zbiorami muzealnymi. Wszystkie zaproponowane miejsca dostępne są przez cały rok. Dla pełnego poznania ich walorów przyrodniczych warto jednak odwiedzić je we wskazanym terminie i skorzystać z zaproponowanej trasy zwiedzania.
Szczegóły na: https://przyroda.slaskie.travel/

Celem przyświecającym utworzeniu Szlaku Przyrody było zainteresowanie zwiedzaniem i poznawaniem przyrody województwa śląskiego zarówno jego mieszkańców, jak i turystów spoza regionu. Szlak ma także podnosić wiedzę przyrodniczą, kształtować świadomość ekologiczną i postawy prośrodowiskowe, promować kulturę, rozwijać edukację regionalną oraz odmieniać wizerunek województwa śląskiego jako obszaru postrzeganego przez pryzmat wielowiekowej działalności przemysłowej. Proponowana forma turystyki ukierunkowana jest na bliski kontakt z przyrodą, niepowodujący jednak utraty czy pogorszenia stanu odkrywanych walorów przyrodniczych.

Szlak ma charakter otwarty, co oznacza możliwość włączania na listę nowych obiektów. Wszystkich badaczy i miłośników przyrody zachęcamy więc do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem w procesie jego tworzenia. Koordynatorem Szlaku Przyrody jest Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska https://slaskie-przyroda.pl.