Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Oferta realizacji zadania - mały grant

10 Jun 2024   09:00

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 4 czerwca 2024 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia Charytatywnego ”Dogonić Czas” z Górek Wielkich na realizację zadania publicznego pod  nazwą: „Wakacyjna Przygoda”.

Złożona oferta udostępniona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brenna.

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U  z 2023 r., poz. 571) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj do dnia 17 czerwca 2024 r. może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej w biurze podawczym Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77 lub na adres e-mail: poczta@brenna.org.pl.

Załączniki: