Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej - unieważnienie przetargu

29 Mar 2023   13:43

Urząd Gminy w Brennej informuje, że planowana w bieżącym roku inwestycja pn. „Rozbudowa i przebudowa ul. Hołcyna w Brennej” ze względów finansowych nie może zostać zrealizowana. Zgodnie z art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych zawiadamia się o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na ww. zadanie z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Gmina zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

W postępowaniu brało udział 4 oferentów, którzy zaproponowali ceny za realizację ww. zamówienia od 7,7 mln zł do ponad 8,5 mln zł przy 60 miesięcznej gwarancji (szczegółowe informacje dot. złożonych ofert pod tym linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-174cb915-b764-11ed-9236-36fed59ea7dd).

Gmina Brenna w budżecie na 2023 r. zabezpieczyła łączną kwotę (środki własne i promesa dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) w wysokości ok. 5,6 mln zł.

W związku z powyższym inwestycja może zostać zrealizowana najwcześniej w roku 2024, pod warunkiem uzyskania większego dofinansowania z funduszy zewnętrznych. Rozważa się również możliwość podzielenia zadania na 2 etapy.