Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Rozpoczęcie przebudowy ul. Skoczowskiej i Stary Dwór w Górkach Wielkich

04 May 2020   14:01

W związku z przekazaniem placu budowy wykonawcy - firmie RADEX Sp. z o.o. z Bielska-Białej, od 4 maja wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót, które zostały podzielone na 5 etapów w taki sposób by utrzymać dojazd do wszystkich posesji położonych przy realizowanym odcinku ulic Skoczowskiej i Stary Dwór. Etap I dotyczy wykonania przebudowy drogi wraz z wykonaniem chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej na długości 188m. Na przebudowanym odcinku wprowadzono zakaz ruchu z wyłączeniem mieszkańców ulicy Skoczowskiej, a także zaopatrzenia budowy. Wykonawca robót zapewni bezpieczny przejazd i przejście przez obszar prowadzonych robót, a po zakończeniu dniu pracy uporządkuje teren budowy.

Dojazd do ul. Stary Dwór i Rzemieślniczej będzie możliwy od strony ul. Spółdzielczej, natomiast do ul. Skoczowskiej od strony ul. Lipowej w miejscowości Pogórze.

Ul. Spółdzielcza, ul. Dh Aleksandra Kamińskiego oraz ul. Poprzeczna zostały wyznaczone jako drogi jednokierunkowe (w kierunku od ul. Zofii Kossak przez Spółdzielczą do Kamińskiego i do Poprzecznej).

Poniżej rysunki dotyczące projektowanej organizacji robót Etapu nr 1 oraz mapa orientacyjna dróg, których dotyczy objazd.

Załączniki: