Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Śląski pakiet dla turystyki w Gminie Brenna

19 Feb 2021   11:40

W dniu 17 lutego Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch odebrał od Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego symboliczny czek na kwotę 298.000 zł, który zostanie przeznaczony na dofinansowanie już teraz realizowanych w naszej gminie inwestycji turystycznych – tras rowerowych oraz placu zabaw w Górkach Wielkich.

Pomoc przyznana gminie ze środków wojewódzkich pochodzi ze Śląskiego Pakietu dla turystyki, który obok wsparcia dla samorządów, przewiduje również dotacje dla przedsiębiorców z branży turystycznej na terenie województwa śląskiego w formie dofinansowania projektów inwestycyjnych, na działania uzupełniające tarcze antykryzysowe i inne narzędzia pomagające utrzymać się firmom na rynku w czasie epidemii COVID-19.

W ramach naboru wniosków dla samorządów można był składać propozycje działań, które wpisywały się w cele turystyczne Województwa Śląskiego związane z promocją walorów turystycznych, propagowaniem aktywnych i bezpiecznych form wypoczynku, poprawą standardu infrastruktury turystycznej, czy też  organizacją wydarzeń turystycznych, które wspierają i promują atrakcje i obiekty turystyczne w  regionie.

Wielkość pomocy o jaką mogły gminy wnioskować była z jednej strony ograniczona przez wskaźnik związany z relacją ilości miejsc noclegowych w gminie do ilości jej mieszkańców, z drugiej zaś strony przyznana pomoc finansowa musiała się równoważyć ze skutkami finansowymi inicjatyw samorządu podjętych na rzecz pomocy przedsiębiorcom z branży turystycznej.

Przez skutki finansowe podjętych inicjatyw rozumie się tutaj utracone w 2021 roku dochody budżetowe samorządu z tytułu uchwał podjętych przez Radę Gminy na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej, a umożliwiające zastosowanie zwolnień z podatku od nieruchomości, bądź też zastosowania indywidulanych ulg w spłacie zobowiązań na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej, którzy udokumentują pogorszenie płynności finansowej.

Dodatkowym wymogiem konkursu była również realizacja zadania i poniesienie wszystkich wydatków nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o pomoc oraz nie później niż do dnia 30 listopada 2021 roku.

W ramach złożonych do Województwa wniosków na łączną kwotę 298.000 zł staraliśmy się pozyskać dofinansowanie dla dwóch projektów, które już obecnie są realizowane przez gminę. Część pieniędzy zostanie przeznaczona na wkład własny do projektu „Rowerem przez Beskidy – etap 1” (całkowita wartość projektu: 3.264.900,00 zł) i pozwoli na jego zmniejszenie z  578.985,00 zł do kwoty: 361.485,00 zł. Pozostała część pozyskanych środków w wysokości 80.919,00 zł, w całości zastąpi wkład własny gminy w inwestycji dotyczącej przebudowy placu zabaw w Górkach Wielkich realizowanej w ramach projektu „Za woniom drzewa”.