Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Sprzęt dla uczniów i nauczycieli

30 Mar 2020   09:22

UWAGA! 180 MLN NA SPRZĘT DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

CPPC przeznacza zaoszczędzone 180 mln na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów.

Od 1 kwietnia 2020 roku każda gmina i powiat mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Wniosek skierowany do Komisji Europejskiej z prośbą o zgodę na zaangażowanie środków, zaoszczędzonych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, na doposażenie uczniów oraz nauczycieli w sprzęt umożliwiający sprawną edukację został rozpatrzony pozytywnie w ciągu zaledwie jednego dnia. Równie szybko w życie wprowadzony zostaje projekt, który zakłada minimum formalności, elastyczność oraz szybką wypłatę środków. Na tę chwilę dolny limit kwotowy zakupu sprzętu to 40 tys. PLN, górny znany będzie natomiast w dniu startu projektu 1 kwietnia 2020 roku.

Pracując nad założeniami projektu priorytetem był dla nas czas jego realizacji. Potrzeba umożliwienia uczniom dostępu do zajęć online jest bardzo pilna. Postanowiliśmy nie stawiać wymogów dotyczących parametrów zakupionego sprzętu. Najważniejsze jest dla nas, by gminy zwiększały efekty wsparcia działając w oparciu o potrzeby mieszkańców oraz maksymalizując ilość zakupionego sprzętu, by trafił do jak największej grupy potrzebujących uczniów - Wojciech Szajnar, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Zawsze nam zależało, aby eliminować różnice w dostępie do internetu i nowoczesnego sprzętu w różnych miejscach Polski. Kupiony sprzęt może być użyczany uczniom i nauczycielom. Kiedy lekcje wrócą do szkół, będzie dalej wykorzystywany np. podczas lekcji - Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Elektroniczny wniosek o sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego oraz dostępu do bezprzewodowego internetu należy złożyć do Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Złożenie wniosku jest gwarancją wypłaty środków. Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres mailowy zdalnaszkola@cppc.gov.pl

PYTANIA I ODPOWIEDZI. 180 MLN NA SPRZĘT DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

1 kwietnia rusza program "zdalna szkoła". W ramach projektu jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego (laptopy, tablety) niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. 

Warunki aplikowania są proste i pozbawione zbędnych formalności. 

  • Przez dedykowaną aplikację zamieszczoną na stronie CPPC, po wstępnej rejestracji, gmina/powiat składa wniosek o grant, wypełniony i podpisany elektronicznie,
  • Szybka ścieżka oceny i przyznania dofinansowania
  • Wysłanie przygotowanej umowy do podpisu i wypłata grantu
  • Wyjątkowo uproszczona forma rozliczania 

Uwaga! Jednostka samorządu terytorialnego może już zamawiać dostawę sprzętu o wartości 40 tys. złotych.  Wszystkie wydatki na zakup czy dostawę poniesione po 16 marca 2020 roku zostaną zrefundowane w ramach grantu. Poniżej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące programu. 

1. Czy wniosek będzie dostępny na stronie CPPC i jakie dane będą wymagane – tj. parametry sprzętu, kwoty jednostkowe danego sprzętu?

    Wniosek będzie dostępny na stronie CPPC 1 kwietnia br . Nie określamy wymagań dotyczących parametrów sprzętu, konieczne jest jedynie aby sprzęt był nowy.

2. Kiedy pojawią się informację, wniosek, wygląd wniosku - dane potrzebne.

   1 kwietnia br.

3. Czas na złożenie wniosku ( od pojawienia się na naszej stronie)

   Nabór wniosków startuje 1 kwietnia 2020 roku, potrwa do wyczerpania przeznaczonych środków.

4.Czy można zakupić laptopy w marcu i faktura z datą marcową nawet przed złożeniem wniosku, czy zakupu należy dokonać w kwietniu po złożeniu wniosku, tak, aby otrzymać zwrot środków?

   Tak, sprzęt może zostać zakupiony jeszcze w marcu. Należy pamiętać aby do czasu oficjalnego przyznania środków kwota za zakup sprzętu nie przekraczała 40 tys. PLN. Możliwe jest jednak zwiększenie tej kwoty, ale dopiero po starcie projektu 1 kwietnia 2020 roku, kiedy CPPC przekaże informacje o górnych limitach dla poszczególnych gmin.

5. Na kogo powinna być wystawiona faktura na gminę, czy szkołę?

    Beneficjentami są gminy i powiaty, to one składają wniosek o dofinansowanie.

6. Czy stowarzyszenia, organizacje pozarządowe mogą w imieniu szkół wystąpić i zakupić sprzęt

   Jedynie gminy i powiaty mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu sprzętu.

7. Warunki do spełnienia by uzyskać kwotę.

    Warunkiem niezbędnym do uzyskania finansowania jest przedstawienie szacowania zapotrzebowania na sprzęt. Wnioski składać mogą jedynie gminy i powiaty.

8. Co jeśli gmina chce zakupić komputery/interenet dla różnych szkół na terenach wiejskich gdzie uczniowie nie maja komputerów oraz Internetu?

    To jednostka samorządu terytorialnego decyduje do których i ilu szkół trafi sprzęt.

9. Organizacja Non profit która prowadzi szkołę podstawowa czy tez będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie?

    O dofinansowanie mogą się ubiegać wyłącznie gminy i powiaty, to one będą decydować o przeznaczeniu sprzętu.

10. Z gminą skontaktował się operator telekomunikacyjny, czy gmina musi w takim wypadku wybrać tego dostawce, gdyż na jej terenie to on prowadzi światłowód? 

     Wyboru dostawcy dokonuje samodzielnie gmina.

11. W jakim trybie ma się odbyć zakup?

     Wyboru dokonuje gmina w oparciu o swoje regulacje dotyczące zamówień publicznych.

 

Źródło: https://cppc.gov.pl/nasze-dzialania