Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" ogłasza nabory w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

14 Jul 2021   08:38

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” ogłasza nabory dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w zakresie następujących przedsięwzięć:

 

-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez podejmowanie działalności gospodarczej.

-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez rozwijanie działalności gospodarczej.

-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez podejmowanie działalności gospodarczej w obszarze turystyki/okołoturystyki.

-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez rozwijanie działalności gospodarczej w obszarze turystyki/okołoturystyki.

-Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych- Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym.

-Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych- Organizacja wydarzeń, w tym szkoleń z zakresu     zachowań proekologicznych i OZE.

-Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej- budowa, przebudowa obiektów tury­stycznych/rekreacyjnych.

 

Termin składania wniosków: 30.08.2021-13.09.2021

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Cieszyńska  Kraina” ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów (w godz. 7:30 – 15:30)