Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Uwaga na próby wyłudzenia należności!!!

12 Aug 2019   12:20

W związku z docierającymi do Urzędu Gminy w Brennej informacjami o próbach wyłudzenia należności  za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków przez osoby trzecie, które przychodzą do właścicieli poszczególnych budynków, Wójt Gminy w Brennej informuje, iż obecnie w Górkach Wielkich w rejonie ulic Stromej, Żurawiej, Kruczej, Jaskółczej, Drozdów, Zacisze oraz części ulicy Szpotawickiej jest realizowana inwestycja związana z „Budową kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich (Szpotawice) – etap III”. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków realizowane będzie na podstawie umów podpisywanych w Urzędzie Gminy w Brennej pomiędzy właścicielami poszczególnych nieruchomości a Gminą Brenna. Przy podpisaniu umowy mieszkańcy mogą złożyć wniosek o udzielenie dotacji na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku. Wszelkie rozliczenia finansowe za wykonanie przyłączy realizowane będą na podstawie ww. umów na rachunek Gminy Brenna lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Brennej. Każde inne żądanie zapłaty przez osoby trzecie za podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach prowadzonej inwestycji przez Gminę Brenna jest próbą wyłudzenia. Informacje w sprawie rozliczeń za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brennej, biuro nr 24 lub pod numerem telefonu 338536222, wew. 226.