Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Zagospodarowanie terenu przy trasie rowerowej Via Ducalis

14 Jun 2024   11:05

W czerwcu 2024 roku zakończono prace związane z realizacją projektu „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego przy trasie rowerowej Via Ducalis w Górkach Wielkich”.

Inwestycja miała na celu stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego miejsca dla rowerzystów oraz mieszkańców, łącząc elementy rekreacyjne z wygodnymi udogodnieniami infrastrukturalnymi.
Projekt obejmował budowę miejsc obsługi rowerzystów, wiaty rekreacyjnej oraz remont istniejącej drogi dojazdowej, która łączy nowo zagospodarowany teren z drogą powiatową przy ul. Zofii Kossak.
Nowe miejsca rekreacyjne przylegają do istniejącego placu o nawierzchni bitumicznej, a zmodernizowana droga dojazdowa została umocniona i wykonana na śladzie wcześniejszej, gruntowej drogi.


Prace budowlane, wykonane przez Firmę Handlowo Usługową Jan Nowak z Wisły Wielkiej (wybraną w postępowaniu przetargowym), obejmowały:

• remont drogi dojazdowej i skrzyżowania z drogą powiatową (51.545,63 zł brutto),

• utworzenie placu rekreacyjnego o nawierzchni z geokraty wypełnionej kruszywem (67.353,50 zł brutto), 

• budowę wiaty rekreacyjnej (16.757,57 zł brutto),

• oraz montaż różnorodnych ławek i stołów, instalację stacji naprawy rowerów, lamp solarnych, stojaków rowerowych oraz koszy do segregacji śmieci, a także tablic edukacyjnych i informacyjnej (71.918,10 zł brutto).
 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 207.574,80 zł brutto. Warto dodać, iż projekt został dofinansowany z dwóch źródeł zewnętrznych tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
w kwocie 132.001,58 zł brutto oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 75.450,22 zł brutto. Wkład własny Gminy Brenna do tej inwestycji wyniósł 123,00 zł brutto.

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Górki Wielkich oraz turyści zyskali nowoczesną i funkcjonalną przestrzeń, która z pewnością przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności regionu oraz poprawy jakości życia lokalnej społeczności.