Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

26 Mar 2024   12:29

Szanowni Mieszkańcy !

Gmina Brenna planuje przygotować projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej mający na celu utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji. LOWE jest to centrum organizowania edukacji pozaformalnej i nieformalnej dla osób dorosłych z terenu Gminy Brenna.

W projekcie będą mogły uczestniczyć osoby dorosłe zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji, ale również rozwojem swoich zainteresowań lub hobby. W ramach projektu planujemy także realizację działań integracyjnych.

Podstawą do przygotowania oferty w ramach LOWE jest diagnoza potrzeb edukacyjnych osób dorosłych w środowisku lokalnym. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi w przygotowanej ankiecie - link do wersji elektronicznej jest poniżej.

Link do ankiety

Ankietę można również pobrać z naszej strony internetowej (plik poniżej) oraz w wersji papierowej jest ona dostępna w Urzędzie Gminy Brenna, w Biurze Podawczym.

Ankieta jest anonimowa, a uzyskane dzięki niej informacje pozwolą na przygotowanie założeń do projektu unijnego, który planujemy już niebawem złożyć do dofinansowania.

Ankietę elektroniczną należy wypełnić do dnia 08.04.2024 r. - po tym czasie nie będą już one przyjmowane. Na dostarczenie do urzędu wersji papierowej ankiety również jest czas do dnia 08.04.2024 r.

W przypadku trudności w jej wypełnieniu - zapraszamy do kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy Brenna telefonicznie pod numerem 33 853 62 22 w. 231/232 lub osobiście - pokój 31, II piętro.

 

 

Załączniki: