Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Zgłaszanie kandydatów do Lauru Srebrnej Cieszynianki 2021

14 Sep 2021   10:26

Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej informuje, że planowane jest zorganizowanie „Uroczystej 24-tej Sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej”, połączonej z wręczaniem Laurów Cieszynianki.

W związku z tą uroczystością Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do „Lauru Srebrnej Cieszynianki w 2021 roku”.

Zgodnie z Regulaminem – prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki przysługuje wszystkim działającym na terenie gminy stowarzyszeniom, organizacjom, instytucjom, radom sołeckim i osiedlowym oraz wójtowi gminy.

Samorządy (gminy) są uprawnione do corocznego przyznawania wyróżnień – Laurów Srebrnej Cieszynianki - osobom, które zasłużyły się dla społeczności w której działają, w szczególności wniosły nowe, pozytywne wartości lub były na tyle nowatorskie i innowacyjne, że ich działanie może zostać powszechnie uznane za godne naśladowania.

Laur Srebrnej Cieszynianki jest przyznawany osobom, które zasłużyły się w następujących obszarach: społecznym, regionalnym, tradycji kulturalnych, wartości uniwersalnych, prac twórczych, pracy z dziećmi i młodzieżą, działalności samorządowej, promocji regionu.

Na poziomie gminy wyróżnienie ma charakter lokalny i jest adresowane do osób posiadających miejsce zamieszkania na jej terenie.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać poprzez wypełnienie formularza, do którego  należy dołączyć uzasadnienie wyboru oraz podpisaną przez kandydata klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgłoszenia należy składać do Urzędu Gminy w Brennej w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2021 r.

Załączniki: