Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Oferta realizacji zadania - "mały grant"

02 Dec 2022   11:08

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 24 listopad 2022 roku Towarzystwo miłośników Brennej i Górek „Jodła”, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Na stulecie naszego Domu* powracają do niego gospodarze.. ".

Złożona oferta została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brenna.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327)  każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi w formie pisemnej należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy lub przesyłać na adres Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna.

Załączniki: