Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Oferta realizacji zadania - "mały grant"

30 Aug 2023   15:16

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 25 sierpnia 2023 roku wpłynęła oferta Fundacji Dobra Zagroda na realizację zadania publicznego pod  nazwą: „TUS w Foluszu”.

            Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U  z 2023 r., poz. 571) w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy, tj. do dnia  6 września 2023 roku, każdy może zgłaszać uwagi do niniejszej oferty. Zastrzeżenia należy składać w formie pisemnej, podpisane imieniem i nazwiskiem przez osobę wnoszącą, do Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, lub na adres e-mail: poczta@brenna.org.pl.

Załączniki: