Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Oferta realizacji zadania publicznego

15 Jul 2016   14:16

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 13 lipca 2016 roku Stowarzyszenie Charytatywne "Dogonić Czas" z Górek Wielkich, złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wakacje czas dobrej i mądrej zabawy"

Złożona oferta udostępniona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna, stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brenna.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można przesyłać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy: 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77.

Załączniki: