Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Ogłoszenie o konsultacjach

21 Mar 2016   14:36

Ogłoszenie o konsultacjach

Na podstawie § 1 ust. 3 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/81/15 Rady Gminy Brenna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy  gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

Celem i przedmiotem konsultacji jest  przedstawienie zmian w "Programie współpracy  gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.”

Projekt uchwały umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej.

Uwagi dotyczące projektu uchwały należy składać do dnia 4 kwietnia 2016 r. w formie pisemnej drogą pocztową na adres Urzędu Gminy, 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, pocztą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77.

Załączniki: