Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Ogródek przedszkolny w Górkach Małych

09 May 2018   12:23

„Zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy Przedszkolu Publicznym w Górkach Małych – Ogródek przedszkolny do zabawy i rekreacji oraz obserwacji przyrody”

W dniu 27.04.2018 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z realizacją inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy Przedszkolu Publicznym w Górkach Małych – Ogródek przedszkolny do zabawy i rekreacji oraz obserwacji  przyrody”. W ramach inwestycji wykonano obiekty małej architektury (ogrodzenie panelowe, piaskownice) oraz zagospodarowano teren zielony w postaci nasadzeń roślin i drzew. Zamówienie obejmowało urządzenie ogródka na obszarze o wymiarach ok. 50,0 x 25,0m w Górkach Małych przy ulicy Zalesie 3.

Roboty wykonywała w okresie od 12.01.2018 r. do 20.04.2018 r. firma FHU „HUSE” Sebastian Hulbój z siedzibą w Bielsku–Białej, ul. Zielona 6.

Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

- dostarczenie i montaż piaskownicy z pokrowcem – 2 szt.,

- dostarczenie i zasadzenie roślin i drzew,

- wykonanie ogrodzenia panelowego z furtką.

Wartość robót wyniosła:

Netto:   40.521,70  zł

Brutto:  49.841,69 zł

Inwestycję zrealizowano w ramach projektu „Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna”, współfinansowanego ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.