Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Opis współpracy Brenna - Bystrzyca

Gmina Brenna i Gmina Bystrzyca należące do Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko, są doskonałym przykładem współpracy transgranicznej na szczeblu euroregionalnym. Obie Gminy współdziałają ze są sobą i podejmują wspólnie przedsięwzięcia od 2013r., kiedy to podpisaniem umowy partnerskiej, rozpoczęto wzajemną współpracę.

Pierwszym krokiem w ramach wspólpracy był transgraniczny projekt „Poznajmy się - nawiązanie współpracy transgranicznej Gminy Brenna i Gminy Bystrzyca”, realizowany ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 – 2013 Republika Czeska Rzeczpospolita Polska, Fundusz Mikroprojketów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko. Projekt miał na celu nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy pracownikami Urzędu Gminy w Brennej, a pracownikami Urzędu Gminy w Bystrzycy, dzięki której obie gminy zyskały nowe informacje w obszarze bezpieczeństwa, inwestycji, oświaty, kultury i sportu oraz pomocy społecznej. Poprzez zorganizowane w ramach projektu spotkania, pracownicy urzędów mieli szansę nie tylko wymienić się swoimi doświadczeniami, ale i nawiązać ścisłe kontakty. Wówczas to Gmina Brenna po raz pierwszy miała też sposobność współpracy z miejscowością położoną w Republice Czeskiej, dlatego tak istotną stała się kwestia wnikliwego poznania Gminy Bystrzyca, wyznaczenia podobieństw i różnic w sposobie wykonywania poszczególnych zadań gmin.

Kolejnym krokiem do wzmocnienia współpracy był projekt „Sport dla wszystkich – Zdrowie dla każdego”, dofinansowany w 2016r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko. W ramach projektu zaplanowano działania wzmacniające współpracę partnerskich gmin, w tym rozbudowę infrastruktury sportowej na ich obszarze, o siłownię zewnętrzną w Górkach Wielkich i ściankę wspinaczkową w Bystrzycy. Utworzona w ramach projektu infrastruktura sportowa stanowi bazę dla rozwoju współpracy partnerskiej gmin - będzie służyć budowaniu przestrzeni dla wspólnych działań mieszkańców, a w konsekwencji prowadzić do zacieśniania kontaktów, wzajemnego poznania się, wzmacniania lokalnych zasobów ludzkich, a także umożliwić promocję obu gmin jako otwartych dla różnorodnych działań sportowo-rekreacyjnych.

W ramach projektu rozpoczęła również działalność Partnerska Rada Sportu, a także przygotowano zalecenia odnośnie wzajemnego przekazywania informacji o powstającej w ramach współpracy polsko-czeskiej infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej oraz utworzono partnerską bazę obiektów sportowych.

Kolejne, znaczące przedsięwzięcie na drodze współpracy obu samorządów, to przede wszystkim realizacja projektu "Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo". Projekt ten, w swoich założeniach, koncentruje się na utworzeniu wspólnego produktu turystycznego bazyjącego na potencjale przyrodniczo-kulturowym obszaru. Projekt został w grudniu 2016r. wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, a jego realizacja przypada na lata 2017-2018.

Link do strony internetowej Gminy Bystrzyca: http://www.bystrice.cz/