Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Opis współpracy Brenna -Písečná

Gmina Brenna od 2013r. prowadzi współpracę transgraniczną na szczeblu euroregionalnym z Gminą Bystrzyca. Jednak nadal podejmujemy starania mające na celu zwiększenie intensywności współpracy społeczności w regionie pogranicza polsko-czeskiego poprzez nawiązanie nowych kontaktów z kolejnymi partnerami z Republiki Czeskiej – Gminą Písečná.

Pierwszy kontakt z przedstawicielem Gminy Písečná miał miejsce na organizowanej przez Euroregion Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko "Giełdzie Partnerstw", na której spotykali się przedstawiciele jednostek samorządowych, biznesu, urzędów pracy, a także szeregu różnych innych instytucji z obu stron granicy. W trakcie indywidualnych rozmów między poszczególnymi potencjalnymi partnerami zrodził się pomysł realizacji wspólnego projektu w ramach nawiązania współpracy transgranicznej. W trakcie kolejnych formalnych i nieformalnych spotkań i rozmów zdefiniowano główne potrzeby obu społeczności i podjęto decyzję o wspólnej realizacji projektu transgranicznego.

Prace nad pierwszym, wspólnym projektem pn.: „Brenna Písečná – wspólny start” trwały od listopada 2016r. W marcu 2017r. przedstawiciele obu gmin podpisali umowę partnerską, a także została opracowana dokumentacja aplikacyjna, która umożliwiła ubieganie się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych. Realizacja ww. projektu transgranicznego ma na celu nawiązanie współpracy Gmin Brenna i Písečná poprzez wdrożenie wspólnych działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz rozwijanie bazy rekreacyjnej obu samorządów.

W dniu 31.07.2017r. Komitet Sterujący Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko, wybrał do dofinansowania polsko-czeski projekt „Brenna Písečná – wspólny start”. Projekt uzyskał wsparcie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska i budżetu państwa.

W  ramach projektu „Brenna Písečná – wspólny start” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej powstanie plac zabaw, na którym zamontowana będzie huśtawka typu gniazdo, a także statek piracki, posiadający szereg atrakcji i ciekawe wyposażenie do zabawy oraz rozwoju sprawności ruchowej. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych wokół zamontowanych urządzeń oraz wykonanie ogrodzenia drewnianego. Natomiast w Gminie Písečná powstanie street workout obejmujący następujące elementy: kładka, drążek potrójny, poręcze gimnastyczne, poręcze do pompek, zestaw do street workout 3 w 1, drabinka pozioma oraz 2 trampoliny.

Wykonanie opisanej powyżej infrastruktury umożliwi przeprowadzenie w obu partnerskich gminach szeregu spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży tj. w Brennej imprezy pod nazwą "Mali Odkrywcy", w trakcie której będą prowadzone gry i zabawy językowe, zawody sportowe, animacje. Natomiast w  Písečná imprezy na otwarcie street workout pod nazwą "Přeshraniční olympiáda spolků" (współzawodnictwo drużyn w nietradycyjnych dyscyplinach olimpijskich). Dodatkowo, projekt obejmuje spotkania przedstawicieli obu partnerskich gmin (radni i przedstawiciele podmiotów działających na terenie Gminy) w ramach tzw. „Giełdy Partnerstw”. Na spotkaniach możliwe będzie nawiązanie kontaktów między przedstawicielami różnych grup społecznych z obu gmin oraz tworzone będą zarysy dalszej współpracy.

Obecnie trwają również prace nad następnymi działaniami i projektami, które są efeketem wspólnych spotkań.

Szczegółowe informacje o Gminie Písečná dostepne sa na stronie: http://www.obecpisecna.cz/