Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

ORLIK-2012 przy Gimnazjum w Brennej

15 Mar 2016   09:54

Zakończono budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) przy Gimnazjum w Brennej ul. Górecka 224.

W dniu 21.10.2010 r. dokonano odbioru końcowego zadania od firmy MASTERS ze Szczecina, głównego realizatora zdania. Podkreślić również należy, że szereg prac na tym zadaniu wykonało Przedsiębiorstwo „FABER” z Górek Wielkich, jako podwykonawca robót.

W ramach zadania wykonano:
Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30 m x 62 m ( pole do gry 26m x 56m ), z ogrodzeniem o wys. 4m po obwodzie boiska, wyposażone w piłkochwyty o wys. 6 m, dwie bramki do gry w piłkę nożną.
Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach: szerokości 15,10 + 2× 2,75 wybiegi = 20,60 m, długości 28,1 + 2 × 2m wybiegi = 32,10 m z ogrodzeniem wys. 4 m po obwodzie boiska, wyposażone w kosze do koszykówki oraz komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową.

Całość terenu boisk sportowych została odwodniona drenażem, włączonym do kanalizacji deszczowej (Ø 250/200/160 ), łącznej długości 495 m, z podłączeniem do systemowego zagospodarowania wody opadowej typ AZURA.
Budynek zaplecza sanitarno – szatniowego, w tradycyjnej technologii wykonania, spełniający wymogi funkcjonalne: magazynu sprzętu gospodarczo – sportowego, szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno – sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.

Powierzchnia całkowita budynku – 96,40 m2
Kubatura – 319,60 m3
Powierzchnia użytkowa – 60,30 m2

Do budynku zaplecza wykonane zostały przyłącza wody i kanalizacji oraz przyłącze energetyczne.

Cały kompleks boisk został oświetlony, poprzez zespół naświetlaczy osadzonych na 8 słupach energetycznych,
Wokół kompleksu wykonano również elementy małej architektury: schody terenowe, pochylnia przy wejściu do budynku zaplecza i schody zewnętrzne, murek oporowy, chodniki z kostki brukowej, balustrady.

Koszt robót wyniósł brutto 1.654.368,73 zł.