Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

31 Mar 2016   11:30

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.

 1. Zadania publiczne w zakresie realizowane poprzez:
 • wydawanie niekomercyjnych publikacji poświęconych tradycji, kulturze oraz historii gminy,
 • organizowanie imprez kulturalnych, w tym również z udziałem miejscowych zespołów regionalnych kultywujących miejscową tradycję,
 • organizowanie szkoleń, warsztatów, konkursów, konferencji, spotkań, prelekcji i prezentacji w celu popularyzowania lokalnej kultury i tradycji,
 • organizowanie imprez kulturalnych popularyzujących życie i twórczość Zofii Kossak,
 • organizowanie wystaw dorobku gminnych artystów i pisarzy,
 • prowadzenie zespołów regionalnych i orkiestr,
 • organizowanie zajęć z rękodzielnictwa,
 • upowszechnianie kultury na terenie gminy poprzez edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej;

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2016 roku wynosi 20.000,00 zł.

Maksymalna kwota dotacji na jedno zadanie wynosi 10.000,00 zł

 1. Zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowane
 • organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych,
 • organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • organizowanie i realizacja działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy tryb życia, wolny od uzależnień poprzez sport i rekreację.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2016 roku wynosi 40.000,00 zł.

 1. Zadania publiczne w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, realizowane poprzez:
 • działania edukacyjne skierowane do mieszkańców w zakresie przyrody ożywionej
  i nieożywionej,
 • działania dotyczące ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt,
 • działalność wydawniczą promującą walory przyrodnicze terenów chronionych
  i proponowanych do ochrony w Gminie Brenna.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2016 roku wynosi 5.000,00 zł.

 

Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od 16 maja 2016 r. do 15 listopada 2016 r.  

Oferty w formie pisemnej wraz z wymienionymi w ogłoszeniu załącznikami, należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 nie później niż do dnia 22 kwietnia 2016 roku do godziny 14:30.

Oferty można składać także on-line za pomocą Generatora e-n-GO dostępnego na stronie www.kalkulatorngo.pl podpisane za pomocą profilu zaufanego poprzez platformę ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

 

Szczegóły konkursu w załączonym ogłoszeniu.

Załączniki: