Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Otwarty konkurs ofert - SPORT 2020

08 Jan 2020   13:57

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku.

Realizacja zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu następuje poprzez:

  • organizację szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach sportowych,
  • organizację zajęć treningowych,
  • organizację zawodów sportowych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2020 roku wynosi 140.000,- zł.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięciu zysku, które na terenie Gminy Brenna prowadzą działalność sportową.

Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od 17 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wniosku, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2020 roku do godziny 15:30  w zamkniętej kopercie osobiście w biurze podawczym w Urzędzie Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 lub dostarczyć za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna. Na kopercie należy umieścić adresata, nazwę i adres podmiotu składającego wniosek oraz nazwę zadania.   

Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu.

Załączniki: