Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Otwarty konkurs ofert - SPORT 2022

28 Feb 2022   13:59

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku.
Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od 15 kwietnia  2022 r. do 30 listopada 2022 r.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wniosku, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2022 roku do godziny 15:30  w zamkniętej kopercie w biurze podawczym w Urzędzie Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 lub dostarczyć za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna. Na kopercie należy umieścić adresata, nazwę i adres podmiotu składającego wniosek oraz nazwę zadania.   
Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu.

Załączniki: